Sero
SAC-09-CH

Bine aþi venit în universul confortului termic realizat de aparatele de aer condiþionat marca SERO !
Profesionalismul ºi experienþa echipei de cercetare ºi design asociate cu tehnologia avansat£ ºi sistemul integrat de asigurare a calit£þii au creat produse inteligente, prietenoase, puternice ºi durabile, capabile s£ v£ satisfac£ exigenþele ºi s£ înfrumuseþeze spaþiul ambiental.
Aparatele de aer condiþionat, oferite Dvs., clienþi fideli ai m£rcii SERO sunt:

COMPACTE
- dimensiunile reduse ce ofer£ flexibilitate în montaj sunt rezultatul proiect£rii constructive ºi tehnologiile asistate de calculator ºi utilizeaz£ materiale ºi componente de cea mai bun£ calitate.

CONFORTABILE
- prin simpla ap£sare a unor butoane, telecomanda cu afiºaj LCD transmite cerinþele dvs. unui microcomputer care activeaz£ funcþiile necesare obþinerii confortului termic dorit.

ECONOMICE
- posibilitatea program£rii optime a funcþion£rii, compresosrul rotativ cu randament înalt ºi componentele mecanice ºi electronice de ultim£ generaþie ce echipeaz£ aparatele confer£ acestora o eficienþ£ energetic£ ridicat£.

SILENÞIOASE
- geometria ventilatorului unit£þii interioare este astfel proiectat£ încât asigur£ curgerea fluent£ a aerului la un nivel redus de zgomot, chiar ºi la debitul maxim.

MODERNE CA DESIGN ªI TEHNOLOGIE
- datorit£ folosirii ultimei tehnologii în domeniu, s-a reuºit reducerea dimensiunilor unit£þii interioare cât ºi a unit£þii exterioare folosindu-se în acelaºi timp un design atractiv.


 • Compresoare de marc£ ºi calitate superioar£
 • Control automat prin microcomputer
 • Telecomand£
 • Dezumidificator independent
 • Operare economic£
 • Timer 24 h
 • Filtru aer lavabil
 • Funcþie dezgheþare automat£
 • Funcþionare silenþioas£
 • Design compact ºi modern
 • Auto-protecþie ºi auto-diagnosticare
 • 3 viteze pentru ventilator
 • Comutator de urgenþ£
 • Controlul automat sau manual al baleiajului aerului
 • Modul de funcþionare pe timpul nopþii, atât în regim de racire cât ºi în regim de înc£lzire

 

SPECIFICAÞII TEHNICE

Model SAC09/CH SAC12/CH
Capacitate r£cire W 2750 3550
Capacitate înc£lzire W 2830 3650
Debit de aer m³/h 435 500
Tensiune V, Hz 1PH 220, 50 1PH 220, 50
Curent nominal r£cire A 4,0 5,0
Curent nominal înc£lzire A 3,7 4,9
Putere nominal£ r£cire W 880 1100
Putere nominal£ înc£lzire W 820 1080
Putere maxim£ r£cire W 900 1150
Putere maxim£ înc£lzire W 850 1100
Zgomot
dB(A)
Unitatea interioar£ 37 37
Unitatea exterioar£ 50 52
Dimensiuni externe
cm
Unitatea interioar£ 18,8 x 67,7 x 25,0 19,0 x 74,5 x 25,0
Unitatea exterioar£ 25,0 x 65,0 x 50,6 25,9 x 76,0 x 53,7
Greutate net£
kg
Unitatea interioar£ 7 7,5
Unitatea exterioar£ 25,5 30
Refrigerant Tip R407 C R407 C
Înc£rc£tur£(kg) 0,52 0,60
Dimensiuni þevi racordare (inch) Þeav£ lichid Ø 1/4 " Ø 1/4 "
Þeav£ gaz Ø 3/8 " Ø 1/2 "
Gama de temperaturi setate (°C) 15 ~ 30 15 ~ 30
Temperatura de lucru (°C) (°C) -6 ~ 43 -6 ~ 43

REMARCI:

1. Valoarea indicat£ a zgomotului provine din testele efectuate în laboratorul uzinal

2. Capacit£þile nominale de r£cire ºi înc£lzire au fost testate în condiþiile descrise mai jos:

R£cire interior 27°C (DB) 19°C (WB) exterior 35°C (DB) 24°C (WB)
Înc£lzire interior 20°C (DB) 15°C (WB) exterior 7°C (DB) 6°C(WB)
Deflectoarele orizontale setate pe poziþia iniþial£, ventilatorul pe viteza maxim£.

3. Datele de mai sus sunt pasibile de modificare f£r£ preaviz. Datele figurând în fiºa produsului dvs. sunt precise ºi actualizate.

4. Condiþii maximale

  R£cire max. R£cire min. Înc£lzire max. Înc£lzire min.
Interior DB/WB (°C) 32/23 21/15 27/- 20/-
Exterior DB/WB (°C) 43/26 21/15 24/18 -5/-6

5. Dac£ tensiunea de alimentare a aparatului dep£ºeºte 230V+/- 10%,acesta va prezenta disfuncþii.

6. Fiecare unitate (interioara/exterioara ) este dotata cu schema cablajului aparatului.

7. Este interzisa folosirea acestui aparat la temperaturi exterioare de sub -6 °C si de peste + 42 °C.

8. Aparatul trebuie montat si setat doar de personal calificat si agreat de S.C. ZASS Romania S.R.L.

9. Aparatul se va conecta doar la o priza cu pamântare corect realizata.

10. Daca cablul de alimentare sau racordare este deteriorat, trebuie inlocuit de un operator SERVICE sau un tehnician calificat pentru a evita un pericol.

Zass - Comfortul la indemana oricui Sero - O viata mai buna